การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว : รวมเรื่องสั้น 50 ปีชาวศิลปากร
Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
1   พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว : รวมเรื่องสั้น 50 ปีชาวศิลปากร
1   พรุ่งนี้จะเปลี่ยนใจ / สุฟ้า [นามแฝง].
1   พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ เล่ม 1 / สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง
1   พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ เล่ม 2 / สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง
1   พรุ่งนี้ต้องดียิ่งกว่า / จงพวง มณีวัฒนา.
1   พรูฟ อ็อฟ ไลฟ์ ยุทธการวิกฤตตัวประกันข้ามโลก [VCD] = Proof of Life
1   พฤกษเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของหัวว่านแสงอาทิตย์ : รายงานวิจัย = Phytochemical and acetylcholinesterase inhibitory activity of Haemanthus multiflorus Martyn's Bulb. / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์, ภัทรพร พลชนะ
1   พฤกษชาติแห่งชีวิต / ทิวา สุวรรณเสน.
1   พฤกษนิยาย / สมบัติ พลายน้อย
1   พฤกษศาสตร์ / สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์.

« 30 « 20 « 10 « ถอยหลัง  |  ไปข้างหน้า » 10 » 20 » 30 »


สืบค้นไล่เรียง สืบค้น

คำค้น
ประเภทการสืบค้น
ฐานข้อมูล


ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา