การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: 'เกียรตินิยม' สอนน้องเก่ง tense และ กริยา 3 ช่อง / ศิรินทรา เอื้อรัตนาภาณ์
Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
1   แก้ได้ทุกปัญหาด้วยบุคลิกภาพ / Sandra Krebs Hirsh and Jane A.G. Kise.
1   แก้ทุจริต คิดฐานสอง / [บรรณาธิการ ธิติ เมฆวณิชย์].
1   แก่นกระพี้ / ศรีฟ้า มหาวรรณ
1   แก่นการจัดการการศึกษา / บรรณาธิการ, อุทัย บุญประเสริฐ.
1   แก่นความเชื่อคริสตชน / เขียน ราเชล เฮนเดอร์ไลท์ ; แปล เฮเลน โจน แซ่เลี้ยง และ อเนก สีห์พิทักษ์เกียรติ
1  
แก่นชีวิต ความคิดฝัน สนั่น ชูสกุล
/ สนั่น ชูสกุล
1   แก่นตะวัน สมุนไพรมหาบำบัด: ขจัดอ้วน ลดเบาหวาน ล้างผลาญมะเร็ง / อารีย์ โอบอ้อมรัก
1   แก่นตะวันพืชมหัศจรรย์ด้านสุขภาพ / คำแพง กิ่งแก้ว, บรรณาธิการ
1   แก่นทฤษฎีดนตรีสากล / ณัชชา พันธุ์เจริญ
1   แก่นทฤษฏีดนตรีสากล / ณัชชา พันธุเจริญ

« 30 « 20 « 10 « ถอยหลัง  |  ไปข้างหน้า » 10 » 20 » 30 »


สืบค้นไล่เรียง สืบค้น

คำค้น
ประเภทการสืบค้น
ฐานข้อมูล


ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา