การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: พิมพ์ครั้งที่ 1
Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
1   พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ [Computer file]
1   พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ [Computer file] : ซีดีรวมภาพถ่าย = Thailand's museum
1   พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.
1   พิพิธภัณฑ์วิทยา / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์.
1   พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย / วราภรณ์ เผือกเล็ก
1   พิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคปป์
1   พิพิธภัณฑสถานวิทยา / จิรา จงกล
1   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ [วีดิทัศน์]
1   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย.
2   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย / สุจิตรา มาถาวร.

« 30 « 20 « 10 « ถอยหลัง  |  ไปข้างหน้า » 10 » 20 » 30 »


สืบค้นไล่เรียง สืบค้น

คำค้น
ประเภทการสืบค้น
ฐานข้อมูล


ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา