การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ty:j
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 166
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. สร 304.6021 ส143ส 2553
Author สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Title สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดนราธิวาศ = The 2010 population and Housing Census Changwat Narathiwat / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Imprint นราธิวาส : ทีเคก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส, 2553
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4066
Author ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Title สดุดีดนตรีมหาราชา = Musical tribute to the king / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2549
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. CD 4065
Author ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Title ซีดีและวีซีดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี เอ็ม เอ็มแกรมมี่ ำจกัด (มหาชน)
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2549
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. CD 3575
Author สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.
Title 60 ปี 60 ล้านความดีถวายเป็นราชพลี 60 ปี พ่อหลวงครองราชย์ / สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย, 2549
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. CD 3584
Author ชาวคณะสุนทราภรณ์.
Title ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา : เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / ชาวคณะสุนทราภรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัทเมโทรแผ่นเสียง-เทป, 2548
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 3102
Author คณะมิตรประสานการละคร.
Title บางแสน-สามมุข ชั่วฟ้าดินสลาย [Sound Recording] / คณะมิตรประสานการละคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 3052
Title งานของพ่อ [Sound recording]
Imprint ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2548
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 2971
Author พุทธทาสภิกขุ.
Title คู่มือมนุษย์ [Sound recording] / พุทธทาสภิกขุ
Imprint กรุงเทพฯ : อิกโซรา, 2548
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. TAPE 0428
Author สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Title เทปเพลงไทย [Tape Classet] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]
Multimedia http://www.nccc.thaigov.net link
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 2199
Author สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Title ซีดีเพลงไทย [Sound Recording] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]
Multimedia http://www.nccc.thaigov.net link
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา