การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ

CMRU
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการสืบค้นระบบ VTLS Virtua
ประกอบด้วย Menu ดังต่อไปนี้
 • สืบค้นอย่างง่าย (Quick Search)
  พิมพ์คำค้นที่ต้องการได้ทันที
 • สืบค้นแบบทั่วไป (Browse)
  พิมพ์คำค้น และเลือกเขตข้อมูล (ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, สำนักพิมพ์, เลขเรียกหนังสือ หรือชื่อวารสาร)
 • คำสำคัญ (Keyword)
  สามารถกำหนดคำค้น ได้หลายคำโดยใช้ตัวเชื่อม (AND/และ, OR/หรือ, NOT/ไม่, NEAR/ใกล้)
 • รายการหลัก (Heading)
  เลือกประเภทการสืบค้นจากรายการหลัก ได้แก่ ชื่อเรื่อง, หัวเรื่องรายการหลัก, หัวเรื่องรายหลัก LC และผู้แต่ง พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วเลือกรูปแบบข้อมูล ( All words/ทุกคำ, Phrase/วลี, Exact match/ตรงตัว)
 • เชี่ยวชาญ (Expert)
  สืบค้นด้วยคำสั่งพิเศษ เช่น ต้องการสืบค้นเรื่อง การปฏิบัติสมาธิ แนวท่านพุทธทาส ต้องพิมพ์คำสั่ง ดังนี้ (a: พุทธทาสภิกขุ & t: ปฏิบัติ) & aw: สมาธิ ) เลือกฐานข้อมูล แล้วคลิก “สืบค้น”
  คำสั่ง a = ผู้แต่ง, t = ชื่อเรื่อง, aw = ทุกเขตข้อมูล และ & = และ
 • หนังสือสำรอง
  จองหนังสือที่ต้องการโดย พิมพ์คำค้น เลือกประเภทการสืบค้น ได้แก่อาจารย์ผู้สอน หรือ รหัสวิชา แล้วคลิก “สืบค้น”
 • ระบบสมาชิก
  เข้าระบบสมาชิก โดยคลิกที่ | ระบบสมาชิก | ล็อกอินด้วย "รหัสประจำตัว" ในระบบสมาชิก ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ตรวจสอบรายการยืม, วันกำหนดส่งและรายการที่สนใจ
 • จัดเก็บข้อมูลการสืบค้น
  จากผลการค้นหาสามารถแสดงรายการหนังสือที่ได้เลือกไว้ เพื่อดูทะเบียนรายการ, รวบรวมทะเบียนรายการ, ส่งเข้า e-mail หรือ สั่งพิมพ์
 • ประวัติการสืบค้น
  แสดงรายการประวัติการสืบค้น โดยเลือกรายการที่ต้องการย้อนกลับ แล้วคลิกปุ่ม “ย้อนกลับ/Return”


คำแนะนำเบื้องต้นการใช้งานระบบ
 • ฐานข้อมูล มี 2 ฐานได้แก่
   ฐานหนังสือและวารสาร - หนังสือ สื่อโสตทัศน์ และ รายชื่อวารสาร
   ฐานดรรชนีวารสาร     - บทความที่น่าสนใจในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
 • สามารถใช้ AND, OR, NOT ร่วมในการสืบค้นคำได้
 • สามารถใช้เครื่องหมาย * (any) , ? (char) ร่วมในการสืบค้นคำได้
 • เมื่อต้องการรายละเอียดของรายการเพิ่มเติมจากผลการค้นหา คลิกที่ บัตรรายการ


ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา