การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: E-Termpaper CMRU
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 148 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 1474
1
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2551
Author สุภาพร แก้วบุตร
Title อิทธิพลของรายการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมทาหน้าไวเทนนิ่ง ของนักศึกษาชาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / สุภาพร แก้วบุตร
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2551
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302569/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author อรพินธ์ เสรี
Title อิทธิพลสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีต่อผลการตัดสินใจไปสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2550 : ปริญญานิพนธ์ / อรพินธ์ เสรี
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302584/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author มณสิชา ชินินทร
Title อิทธิพลของรายการ เรียลลิตี้โชว์ True Academy Fantasia Season 4 ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในอำเภอเมือง เชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / มณสิชา ชินินทร
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302565/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author ศาสตราวุธ ประสิทธิ์ผล
Title สิ่งจูงใจในการซื้อนิตยสาร SPICY ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / ศาสตราวุธ ประสิทธิ์ผล
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302564/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author ชโลบล รุจิระปรีชากุล
Title รูปแบบการดำเนินงานฝ่ายข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือโมเดิร์นไนน์ทีวี : ปริญญานิพนธ์ / ชโลบล รุจิระปรีชากุล
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302589/reference.pdf บรรณานุกรม
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : e-TermPaper CMRU
การจอง
Call No. ศอ วจก-HRM 2550
Author นักศึกษาหมู่เรียน บธ.มษ48.บ2.001
Title รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมธุรกิจจำลองร้าน "ใส่ใจกับสุขภาพใช้สมุนไพรไทยในยุค พ.ศ. พอเพียง" / นักศึกษาหมู่เรียน บธ.มษ48.บ2.001
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302615/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author อุโฆษ สุมนศิริ
Title ภาพลักษณ์ของร้านดอกไม้ไตเติ้ลฟลอรีสท์ในสายตาของผู้มาใช้บริการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / อุโฆษ สุมนศิริ
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302599/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author พรพรรณ คำภิโล
Title พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความคิดของสมาชิกที่มีต่อการนำเสนอข่าวสารในหนังสือพิมพ์ Child's Thainews : ปริญญานิพนธ์ / พรพรรณ คำภิโล
Imprint เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302588/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author วราพร วรรณพรหม
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับฟังวิทยุชุมชน FM 92.0 MHz ของประชาชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / วราพร วรรณพรหม
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302559/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : e-TermPaper CMRU
การจอง
Call No. ศอ วจก-นิเทศ 2550
Author สุพรรณิการ์ สมณา
Title ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงใหม่ : ปริญญานิพนธ์ / สุพรรณิการ์ สมณา
Imprint เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/title.pdf หน้าปกใน
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/content.pdf สารบัญ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/abstract.pdf บทคัดย่อ
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/chapter1.pdf บทที่ 1
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/chapter2.pdf บทที่ 2
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/chapter3.pdf บทที่ 3
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/chapter4.pdf บทที่ 4
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/chapter5.pdf บทที่ 5
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/reference.pdf บรรณานุกรม
Multimedia /cgi-bin/getdoc?ebook/302523/appendix.pdf ภาคผนวก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา