การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y09+M01
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 400
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(7)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 7
ที่ยังอยู่ : Store new, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม, สำนักหอสมุด ชั้น 4, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 746.4 ร188ก 2555
Author รสสุคนธ์ วิว
Title กระเป๋าผ้าหลากสไตล์ /
Publisher กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค, 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : นิติศาสตร์ ชั้น 3
การจอง
Call No. นต 340 ร176 2552
Author สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Title รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 เล่ม 7 /
Publisher กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : นิติศาสตร์ ชั้น 3
การจอง
Call No. นต 340 ร176 2552
Author สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Title รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 เล่ม 6 /
Publisher กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : นิติศาสตร์ ชั้น 3
การจอง
Call No. นต 340 ร176 2552
Author สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Title รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 เล่ม 5 /
Publisher กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. R 361.6025 ส45ท 2551
Author สุนทรี พัวเวส
Title ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551 /
Publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 4
การจอง
Call No. 658.404 ธ1711อ 2551
Author ธวัชชัย บุญมี
Title เอกสารประกอบการสอนราชวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ /
Publisher เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 297 ส162อ 2551
Author สมจัย อนุมานราชธน
Title อัล อิสลาม /
Publisher กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2, ห้อง Store ชั้น 5
การจอง
Call No. 294.35 ก174อ 2551
Author มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
Title อริยธรรม 30 : หนังสือเพื่อสารธรรมทางพระพุทธศาสนา /
Publisher เชียงใหม่ : มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม, 2551
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 4
การจอง
Call No. 658 จ37อ 2551
Author จิรวรรณ บุญมี
Title องค์การและการจัดการ = Organization and Management : MGT 1101/
Publisher เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2551.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 026 ศ37ห 2551
Author ศิริพร ศรีเชลียง
Title ห้องสมุดเฉพาะ /
Publisher ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา