การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y10+M03
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 67
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(6)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 6
ที่ยังอยู่ : Store new, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม, สำนักหอสมุด ชั้น 2, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 294.3444 ณ113ถ 2552
Author ณัฐพบธรรม
Title ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว /
Publisher กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Summary
Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย พ17ฮ 2552
Author พรชัย แสนยะมูล
Title ฮิวเมอร์แพนด้าน้อยผจญภัย /
Publisher กรุงเทพฯ : Best 4 Kids, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 4
การจอง
Call No. 641.302 ศ117อ 2552
Author ศัลยา คงสมบูรณ์เวช.
Title อาหารต้านวัย ต้านโรค /
Publisher กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 5
การจอง
Call No. 920.72 ส44อ 2552
Author สุดารัตน์ บุตรพรม
Title อักลี่ ตุ๊กกี้ Ugly tukky /
Publisher ปทุมธานี : เวิร์คพอยด์, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย พ17ห 2552
Author พรชัย แสนยะมูล
Title หมาแพนดี้กับหมีแพนด้า
Publisher กรุงเทพฯ : Best 4 Kids, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2, ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ
การจอง
Call No. 155.42 ว77ส 2552
Author แวลีนเจด, แครอล.
Title สร้างสุขให้ลูกรัก : คู่มือเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของลูกน้อย = How to have a hapy toddler /
Publisher กรุงเทพฯ : สมาร์ทคิดส์พับลิชชิ่ง, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(6)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3, ห้อง Store ชั้น 5
การจอง
Call No. 371.1023 ฟ559ว 2552
Author เฟเบอร์, อเดล.
Title วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ มีวินัยและรับผิดชอบต่อการเรียนของตัวเอง - ทั้งที่บ้านและโรงเรียน /
Publisher กรุงเทพฯ : บี มีเดีย, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 4, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 649.125 จ235ว 2552
Author จีนอตต์, เฮม
Title วิธีพูดกับลูกวัยรุ่นโดยไม่ทำร้ายตัวตนและจิตใจของเขาและทำให้เขาอยู่ร่วมกับคุณได้โดยไม่ทะเลาะหรือต่อต้านคุณ = Between parent & teenager /
Publisher กรุงเทพฯ : บีมีเดีย, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(6)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 6
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3
การจอง
Call No. 428.1 ม14ร 2552
Author มณเฑียร ภาตะนันท์
Title รู้ทัน...สันดานศัพท์ /
Publisher กรุงเทพฯ : ลีลาภาษา, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 294.3444 น114ร 2552
Author นัท ฮันห์, ติช
Title รักแท้ : การฝึกปฏิบัติเพื่อหัวใจที่เบิกบาน /
Publisher กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา