การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y10+M04
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 245
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 153.68 ล42อ 2552
Author ลุงไอน์สไตน์
Title อัจฉริยะฉลาดฟัง = Listening genius / ลุงไอน์สไตน์
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/ตึคตึภภๅภจตค/.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/ตึคตึภภๅภจตค/.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : นวนิยาย ชั้น 4
การจอง
Call No. น ล966ห 2522
Author โลเวลล์, เอลิซาเบธ
Title หยกมายา = jade island / เอลิซาเบธ โลเวลล์; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า, แปล
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789744752031.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789744752031.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 5
การจอง
Call No. 895.911 ว37ห 2552
Author วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์
Title หนังกับหนังสือ / วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ ; จารุณี ธรรมยู ; บรรณาธิการ.
Imprint กรุงเทพฯ : ห้องสมุด, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789746426770.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789746426770.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Summary
Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นวนิยาย ชั้น 4
การจอง
Call No. น จ263ส 2552
Author จามีกร
Title แสนรักล้านคิดถึง [ส่งตรงถึงคนซึ่งไร้หัวใจ] / จามีกร.
Imprint กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169005513.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169005513.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นวนิยาย ชั้น 4
การจอง
Call No. น ส559 2552
Title เสน่หาเบญจมาศ/ อิสราดารี, ชิณณ์, ใบหลิว, กระดาษทรายแก้ว
Imprint กรุงเทพฯ: อินเลิฟ พับลิชชิ่ง, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786167190044.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786167190044.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นวนิยาย ชั้น 4
การจอง
Call No. น อ387ส 2552
Author อิสราดารี
Title สุดดวงใจที่สายน้ำ / อิสราดารี
Imprint กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169005568.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169005568.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 363.3495 ส315 2552
Title สึนามิ - แผ่นดินไหว มหันตภัยใกล้ตัว = Tsunami - Earthquake nature's time bomb / เรียบเรียงโดย ดาณุภา ไชยพรธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : มายิก, [2552]
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789747487367.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789747487367.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 4
การจอง
Call No. 658.312404 บ275ส 2552
Author บาร์เนส, มาร์ค
Title สนุกกับงาน สนุกด้วยเกม = Serious Fun / มาร์ค บาร์เนส ; เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล,
Imprint กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789742128814.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789742128814.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3
การจอง
Call No. 428.3495911 ณ132ส 2552
Author ณฐากร สิรินานุวัติ
Title สนทนาประจำวันสำหรับคนทำงานออฟฟิศ / ณฐากร สิรินานุวัติ
Imprint กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2552
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169014706.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169014706.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : นวนิยาย ชั้น 4
การจอง
Call No. น ผ111ว 2552
Author ผักบุ้ง.
Title วสันต์รัญจวน / ผักบุ้ง.
Imprint กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2552.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786165020046.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786165020046.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา