การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y10+M06
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 39
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย ชั้น 6
การจอง
Call No. ว 331.124 ร22ส 2552
Author มหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่.
Title สถาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549-2550 : รายงานการวิจัย /
Publisher เชียงใหม่ : คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 495.918 ม214ร 2552
Author มัณฑนา เกียรติพงษ์
Title รู้ภาษาไทยให้ลุ่มลึก /
Publisher กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. DVD 146
Author J.T. Petty
Title มัจจุราชล่าสูบนรก = The Burrowers [DVD] /
Publisher กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มวีดี จำกัด, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2, สิ่งพิมพ์รัฐบาลชั้น 6
การจอง
Call No. สร 305.35 ต11 2552
Title ตกหลุมรัก = In love melody /
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2552.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย ชั้น 6
การจอง
Call No. ว 069.09593 พ177ก 2552
Author พรรณี แพ่งกุล
Title การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของขุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัยและพัฒนา = Research and development of local museum management for sustainable tourism promotion fo Ban Khun Samut Chin Community, Tambon Loem Fapha, Phra Samut Chedi Distirct, Samut Prakan Province /
Publisher ธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 5
การจอง
Call No. 895.913 ส26 2552
Title 36 Young Writers : The New Age Storytellers /
Publisher กรุงเทพฯ : มติชน, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 305.489652 จ292อ 2551
Author ไจตนย์ ศรีวังพล
Title อยากโสด ขอโทษนะ /
Publisher กรุงเทพฯ : ดีวาบุ๊คส์, 2551.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 294.5211 ฌ59พ 2551
Author เฌอเตรอน
Title พลังพระพิฆเนศ /
Publisher กรุงเทพ : บ้านพยากรณ์, 2551
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : งานวิจัย ชั้น 6
การจอง
Call No. ว 658.652 ก34ป 2551
Author กิตติ กอบัวแก้ว
Title ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การด้านอุตสาหกรรมจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพ : รายงานการวิจัย = Factors affecting the successflu of industrial organization by ISO 9000 : 2000 quality management /
Publisher ธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 006.7 ช36ป 2551
Author ชีพธรรม คำวิเศษณ์.
Title ปฏิวัติการบริหารงานในองค์กรด้วย Google Apps /
Publisher กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา