การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y10+M07
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 25
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 3, ห้องสมุดประชาคมอาเซียน ชั้น 4
การจอง
Call No. 341.42 ค214 2553
Title "คำต่อคำ" กรณีพิพาทมรดกโลกเขาพระวิหารล่าสุด! / โดย กองบรรณาธิการ.
Imprint กรุงเทพฯ : อันดับหนึ่ง, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. 791.45 ส162ก 2552
Author สมเจตน์ เมฆพายัพ.
Title การผลิตรายการโทรทัศน์ = TV.Production / สมเจตน์ เมฆพายัพ
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. DVD 124
Title The Pink Panther 2 [DVD] = เดอะ พิงค์ แพนเตอร์ มือปราบเป๋อ ป่วน ฮา ยกกำลัง 2 / Metro-Goldwyn Mayer Pictures
Imprint นนทบุรี : แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), 2552
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/movies/dvd124.jpg
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/movies/dvd124.jpg
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. DVD 116
Title The curious case of Benjamin Button [DVD] = เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์ตนโลกไม่เคยรู้ /
Imprint กรุงเทพฯ : แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศ , 2552
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/movies/dvd116.jpg
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/movies/dvd116.jpg
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ห้อง Store ชั้น 5
การจอง
Call No. 658.4012 ว387อ 2547
Author วิโรจน์ กุศลมโนมัย.
Title อั๊วจะเล่า...ให้ลื้อฟัง วิลเลียม วู [นามแฝง]
Imprint กรุงเทพฯ : กุศมัย เอดูเคชั่น, 2547
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ภาษาอังกฤษ ชั้น 5
การจอง
Call No. 210 R287 2009
Title Readings in philosophy of religion : ancient to contemporary / edited by Linda Zagzebski and Timothy D. Miller.
Imprint Oxford : Wiley-Blackwell, c2009.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9781405180917.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9781405180917.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Summary
Table of Contents
Author Notes
Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น

Cover image of this book
 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 664 B512F 2009
Author Berk, Zeki.
Title Food process engineering and technology / Zeki Berk.
Imprint Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2009.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9780123736604.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9780123736604.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Summary
Table of Contents
Author Notes
Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น

Cover image of this book
 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. อ607 ว343
Title วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อชีวิต; เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 วันที่19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย, 2551?
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. ส.ร.333.717 ร26
Title รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม2549-2550= Bangkok state of environment2006-2007/ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักสิ่งแวดล้อม, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. อ333.9516 น586ก 2552
Author สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Title รายงานการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1: วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2551; ครั้งที่ 2 : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สิริกุล บรรพพงศ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา