การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y10+M08
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 37 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 366
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 341.722 ก27ข 2552
Author กระทรวงการต่างประเทศ
Title ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2552
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(10)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 9
ที่ยังอยู่ : Store new, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม, สำนักหอสมุด ชั้น 2, สำนักหอสมุด ชั้น 3, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 519.5 ย444ห 2553
Author ยุทธ ไกยวรรณ์.
Title หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์.
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(5)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 5
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 070.43092 ส554 2553
Title เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว / กองบรรณาธิการ Exit Book.
Imprint กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส, 2553.
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786167206035.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786167206035.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3
การจอง
Call No. 344.593 ก57ร 2553
Author เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
Title แรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789742888084.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9789742888084.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สำนักหอสมุด ชั้น 2
การจอง
Call No. 336.2 ภ283 2553
Title ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2553 / กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.
Imprint กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย ว97ป 2553
Author ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส.
Title ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, เรื่อง ; สุคนธรส แปล.
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย ว97บ 2553
Author ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส.
Title บ้านเล็กริมห้วย = on the banks of plum creek / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, เรื่อง ; สุคนธรส แปล.
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย ว97บ 2553
Author ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส.
Title บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, เรื่อง ; สุคนธรส แปล.
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : Store new, สำนักหอสมุด ชั้น 3
การจอง
Call No. 364.1323 ว176บ 2553
Author วรพล กิตติรัตวรางกูร
Title บันทึกคดีประวัติศาสตร์ ยึดทรัพย์ทักษิณ 16,373 ล้านบาท / โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร
Imprint กรุงเทพฯ : VOTE, 2553
Multimedia http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169045922.gif
http://www.virtual.cmru.ac.th/data1/cmru_image/thumb/9786169045922.gif
ข้อมูลเพิ่มเติม Summary
Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : เยาวชน ชั้น 5
การจอง
Call No. ย ว97ต 2553
Author ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส.
Title ตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์, เรื่อง ; สุคนธรส แปล.
Imprint กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา