การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ty:g
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 739 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 7388
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. VCD 0475
Title สปารตาคัส 1 [VCD] = Spartacus I
Imprint กรุงเทพฯ : วีซีดีเอ็นเตอร์เพล็กซ์, 2544
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. VDO 1696
Title ไม่ลองไม่รู้ [วีดิทัศน์]
Imprint กรุงเทพฯ : สหชัย, [254?]
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. VDO 1514
Title ค่ามาตราฐาน [วีดิทัศน์]
Imprint กรุงเทพฯ : มัลติมีเดีย เมคเกอร์, 2542
Multimedia http://imgsvr/image/VD/O0/VDO01514.jpg ปก
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. VDO 1554
Author สมจินต์ ธรรมทัต.
Title คนไท ความจริง ความเชื่อหรือเชื้อชาติ ตอนที่ 1 : คนไทยมาจากไหน [วีดิทัศน์] / สมจินต์ ธรรมทัต
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัทพาโนราม่าดอคคิวเมนทารี่จำกัด, 2538
Multimedia http://imgsvr/image/T0/06/T0064841.jpg http หน้าปกชาวไท
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4654
Call No. VDO 0733
Author อนุชิต จุรีเกษ.
Title บ้านเชียง = Banchiang [วีดิทัศน์] / บรรยายโดย อนุชิต จุรีเกษ
Imprint กรุงเทพฯ : Panorama, 2538
Multimedia http://imgsvr/image/T0/06/T0064844.jpg http บ้านเชียง
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4702
Call No. VDO 0734
Author อนุชิต จุรีเกษ.
Title วิญญาณแห่งพุกาม = The Spirit of Pagan [วีดิทัศน์] / บรรยายโดย อนุชิต จุรีเกษ
Imprint กรุงเทพ : Panorama, 2538
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4815
Call No. VDO 0735
Author สมจินต์ ธรรมทัต.
Title ตามรอยไดโนเสาร์ = Tracing The Didosaur's Foot Step [วีดิทัศน์] / บรรยายโดย สมจินต์ ธรรมทัต
Imprint กรุงเทพ : /b panorama, /c 2538
Multimedia http://imgsvr/image/T0/06/T0064846.jpg http ไดโนเสาร์
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4668
Call No. VDO 0736
Title ลิขิตไว้ในแผ่นดิน [วีดิทัศน์]
Imprint กรุงเทพ : panorama, 2539
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 4664
Call No. VDO 0717
Author บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด.
Title สารคดีชีวิตเด็กกับสิ่งแวดล้อม ทุ่งแสงตะวัน ม้วน 1 [วีดิทัศน์]
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด, [2535?]
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. VDO 0888
Author เฉลิมพล ทัพซ้าย.
Title การเขียนโปรแกรมภาษา C ม้วนที่ 1 [วีดิทัศน์] / เฉลิมพล ทัพซ้าย
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3495 จำกัด, [ม.ป.ป.]
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา