การเข้าสู่ระบบของสมาชิก | บันทึก Session | ปิด Session Ask a Librarian| Suggest a Book
เลือกภาษา
บันทึก Session ปิด Session
VTLS Chameleon iPortal
หน้าหลัก คำสำคัญ คำสำคัญรายการหลัก หนังสือสำรอง ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชี่ยวชาญ ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ

สืบค้นอย่างง่าย
คำสืบค้น:
ทั้งหมด
หนังสือ
วารสาร
กฤตภาค

ตั้งการกรองการสืบค้นข้อมูล

สืบค้นทั่วไป
คำสืบค้น:

ฐานข้อมูล:

Quick Links
Motion Picture
Computer File
Tape
Music Sound Recording
ดรรชนีวารสาร
กฤตภาค

New Book List
สิงหาคม 2010 NEW
กรกฏาคม 2010 NEW
มิถุนายน 2010 NEW
พฤษภาคม 2010 NEW
เมษายน 2010 NEW
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
มกราคม 2010

E-Resources
บริการ E-Termpaper
บริการ E-Thesis

จำนวน 0 รายการที่จัดเก็บ

ประวัติการสืบค้น

ส่วนย่อย


กำลังอ่านข้อเสนอแนะ
เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
  
ผลการสืบค้น Books & Serials - ty:m
หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 169 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 1681
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. อ 923.1 ส269ส 2554
Author มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Title สารสายใจไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ [computer file] / มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554.
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 7384
Author สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Title การปลูกส้มเขียวหวานแบบมืออาชีพ = [VCD] / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Call No. CD 9999
Author มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Title เรือชนะคลื่น 2552 [Computer file] / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2552
Multimedia http://ondemand.cmru.ac.th/index-1.php?nu=pro_detail&type=&emp_num=191&s1=broadband_1&s2=m&s3=MPEG&s4=Kasien_52.mpg กิจกรรม
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(24)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 24
ที่ยังอยู่ : Store new, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม, สำนักหอสมุด ชั้น 3, สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7, ห้อง Store ชั้น 5, ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา, ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
การจอง
Call No. 425 น343ต 2552
Call No. CD 6389
Call No. DVD 536
Author นิธิวุฒิ จันทร์ไทย
Title ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC / นิธิวุฒิ จันทร์ไทย
Imprint กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 7559
Author มณเฑียร ภาตะนันท์
Title เกมส์ลับคมคำศัพท์ : ของเล่น..ที่ไม่ใช่แค่เล่นสนุก [CD] / โดย เฑียร ธรรมดา
Imprint นนทบุรี : ลีลาภาษา, 2552
ข้อมูลเพิ่มเติม Amazon.com
Barnes & Noble
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา
การจอง
Call No. CD 5779
Title การวัดความพึงพอใจของลูกค้า : มุมมองใหม่จาก ISO 9001
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลการผลิตแห่งชาติ, 2551
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 5158
Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Title วิทยาศาสตร์พื้นภิภพ = Earth science / สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล , [2550?]
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(4)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 4
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7, ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา
การจอง
Call No. CD 5179
Title อุทุมพร มุลพรหม : ครูสอนพระพุทธศาสนา/ ทีวีบูรพา ; สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดำเนินรายการ
Imprint กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2550.
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 5034
Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Title เห็ดหลินจือแดง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัท โพสิทีฟ จำกัด, 2550
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็น


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : สื่อโสตทัศน์ ชั้น 7
การจอง
Call No. CD 5038
Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Title เห็ดโคนญี่ปุ่น / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัท โพสิทีฟ จำกัด, 2550
  กำหนด Rate หรือแสดงความคิดเห็นชื่อเรื่อง:
Login เข้าสู่การแสดงความคิดเห็นคำสำคัญ สืบค้น

 คำค้นประเภทการสืบค้น
 
 

ฐานข้อมูล

Any filter options that are chosen below will be combined with the Session Filters and applied to the search.
ธรรมชาติของสารบัญการกรองข้อมูล รูปแบบ

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
ภาษา สถานที่จัดพิมพ์

รวม ไม่รวม

รวม ไม่รวม
วันที่จัดพิมพ์ คำอธิบาย
  -     -  

ตั้งค่าการกรอง Session

ลิขสิทธิ์ © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com
เลือกภาษา